logowanie

rejestracja

jak korzystać
  UBEZPIECZENIA TURYSTYCZNE  
Kalkulacja składki – Bezpieczny Powrót
 
 

RÓŻNE GÓRY. WIELE PASJI. JEDNO UBEZPIECZENIE.
POLSKI ZWIĄZEK ALPINIZMU
Ubezpieczyciel
Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS – nr 0000009831
NIP: 526-025-10-49, Kapitał zakładowy: 86.352.300,00 zł, Kapitał opłacony: 86.352.300,00 zł
Zakres ubezpieczenia  
Zakres: Wariant I Wariant II
Akcja ratunkowa 100 000 zł 250 000 zł
Koszty transportu do kraju bez ograniczeń bez ograniczeń
Koszty leczenia 250 000 zł 250 000 zł
   a) Limit na koszty leczenia ambulatoryjnego 10 000 zł 20 000 zł
   b) Udział własny w zakresie leczenia ambulatoryjnego i zakupu leków 300 zł 300 zł
OC za szkody na osobie 500 000 zł 500 000 zł
   a) Za szkody na mieniu 100 000 zł 100 000 zł
Pomoc prawna 20 000 zł 35 000 zł
Bagaż 2 000 zł 3 000 zł
 
UWAGA: ograniczenia dla ww. zakresu
  • czas pojedynczego wyjazdu nie może przekraczać 8 tygodni
  • wyprawy wyłącznie do 6.000 m n.p.m.
  • obejmuje cały świat, poza: Arktyką, Antarktydą i Grenlandią
Ubezpieczony
Główny Ubezpieczony jest członkiem klubu zrzeszonego w PZA:
Główny Ubezpieczony jest ratownikiem GOPR:
Wariant ubezpieczenia  
Indywidualny:
Partnerski (Ubezpieczony i osoba bliska):
Rodzinny (Ubezpieczony i rodzina   – maksymalnie 5 osób):
Młodzieżowy (Ubezpieczony jest niepełnoletni):
 
Liczba ubezpieczanych osób (łącznie z głównym Ubezpieczonym):
Rozszerzenia dla wariantu Indywidualnego
Przedłużenie wyjazdu powyżej 8 tygodni, maksymalnie do 16 tygodni: więcej
Leczenie chorób przewlekłych / chronicznych / już leczonych itp.: więcej
Ryzyka wynikające z aktów terroryzmu, działań wojennych: więcej
Ochrona na terenach leżących maksymalnie na wysokości 7 600 m n.p.m. więcej
Ubezpieczenie NNW
Suma ubezpieczenia NNW – główny Ubezpieczony:
Suma ubezpieczenia NNW – członek rodziny nr 1osoba bliska:
Suma ubezpieczenia NNW – członek rodziny nr 2:
Suma ubezpieczenia NNW – członek rodziny nr 3:
Suma ubezpieczenia NNW – członek rodziny nr 4:
Płatność składki
Użyj [przelicz składkę], aby zobaczyć kwotę składki / raty do zapłaty.
Aby przejść dalej wybierz sposób płatności (zaznaczając przy wybranej kwocie).
jednorazowo
dwie równe raty
cztery równe raty
Jeżeli zmieniłeś parametry kalkulacji i chcesz zobaczyć właściwą składkę – użyj funkcji PRZELICZ SKŁADKĘ.
W celu prawidłowego obliczenia składki możesz być poproszony o uzupełnienie niektórych brakujących danych.
przelicz składkę
 
Przejdź na stronę pza.org.pl        Przejdź na stronę sport.iexpert.pl